Αρχείο για Οκτώβριος, 2013

Εθελοντικός καθαρισμός βυθού σε Παλαιά Φώκαια και Σαρωνίδα

Posted in 2- Παλαιά Φώκαια, 3- Σαρωνίδα, Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή on 31/10/2013 by attikosparatiritis

katharismos.vithouΤην πραγματοποίηση δράσης εθελοντικού καθαρισμού του βυθού έχουν διοργανώσει για το Σάββατο 2/11/2013 στις 11:15π.μ. οι Δημοτικές Κοινότητες Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού και οι «Νέοι εθελοντές σε δράση» σε συνεργασία με το Deree College Scuba Diving Team και μέλη της Σχολής Καταδύσεων «Diving Store».
Η δράση θα διεξαχθεί συγκεκριμένα στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στον βραχίονα της Σαρωνίδας.
Σας περιμένουμε για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη διαδικασία καθαρισμού, που θα μας “αποκαλύψει” τα όσα κρύβει ο βυθός.

Advertisements

Καταγγελία για κακοτεχνίες που καθιστούν επικίνδυνη την παραμονή μαθητών στο 2ο Λύκειο Λαγονησίου

Posted in 6- Λαγoνήσι, Δήμος Σαρωνικού, Εκπαίδευση - Σχολεία, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων on 31/10/2013 by attikosparatiritis

Πολυσέλιδη καταγγελία με περιγραφή των κακοτεχνιών που υπάρχουν στο νέο κτήριο του 2ου Λυκείου Καλυβίων – Λαγονησίου, κατέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων , απαιτώντας την άμεση αποκατάστασή τους, προκειμένου να αποσοβηθεί πιθανό ατύχημα σε βάρος μαθητών. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σχολείο το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά φέτος και θεμελιώθηκε πέρσι τον Οκτώβριο (Δείτε εδώ) και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στην σημερινή(31/10/2013) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Σαρωνικού, μετά από πρόταση της επικεφαλής  της αντιπολίτευσης Χριστίνας Χριστοφάκη και έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία και λόγω της παρουσίας στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του σχολείου.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συνίσταται στο ότι θα επισκεφτεί το σχολείο επιτροπή η οποία θα εκτιμήσει τις κακοτεχνίες και θα υποδείξει ενδεχομένως  το κλείσιμο του σχολείου επί διήμερο ή την μεταφορά των μαθητών, μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές.

Δημοσιεύουμε την επιστολή η οποία εντοπίζει τις κακοτεχνίες στο κτήριο και το φωτογραφικό υλικό που εμπεριέχει.

________ _______-1

1η σελίδα

________ _______-2

2η σελίδα

________ _______-3

3η σελίδα

________ _______-4

4η σελίδα

________ _______-5

5η σελίδα

________ _______-6

6η σελίδα

Αγωγή του Δήμου Σαρωνικού κατά 15 δημοτών της Αναβύσσου, για την αναγνώριση έκτασης ως δημοτικής, στον Άγιο Νικόλαο

Posted in 1- Ανάβυσσος, Δήμος Σαρωνικού on 31/10/2013 by attikosparatiritis

Άγιος νικόλαος Αναβύσσου - οικισμόςΑγωγή άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά δεκαπέντε  (15) δημοτών της Αναβύσσου, ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι ο ∆ήμος ήταν και εξακολουθεί να είναι κύριος, νομέας και κάτοχος έκτασης επιφάνειας 1.058 τ.µ., που βρίσκεται στην θέση «Άγιος Νικόλαος» ή «Τουρκοχώραφο» της κτηματικής περιφέρειας του πρώην ∆ήµου Αναβύσσου και ήδη ∆ήµου Σαρωνικού Αττικής.
Οι δεκαπέντε δημότες είχαν διεκδικήσει και είχαν πετύχει να εκδοθεί υπέρ τους αποζημίωση για την έκταση ως απαλλοτριωθείσα, λόγω της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης.
Με την αγωγή ο Δήμος ζητά να αναγνωρισθεί ως πραγματικός δικαιούχος της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά και οριστικά µε την 851/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων).

Αποτελέσματα – Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ΕΠΣΑΝΑ, αγωνιστική 26 και 27/10/13

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, 4- Κουβαράς, 5- Καλύβια, Αθλητικά Σωματεία - Πρωταθλήματα, Δήμος Λαυρεωτικής, Κερατέα, Λαύριο, Μαρκόπουλο on 31/10/2013 by attikosparatiritis

Αγωνιστική 26 - 27 Οκτ 2013 Αποτελέσματα 26 - 27 Οκτ 2013

Πρόσληψη 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ∆ήµου Σαρωνικού

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, 3- Σαρωνίδα, 4- Κουβαράς, 5- Καλύβια, 6- Λαγoνήσι, Δήμος Σαρωνικού on 31/10/2013 by attikosparatiritis

Την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ο Δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόµων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φεραίου Καλύβια, Τ.Κ. 19010, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ιωάννη Σοφρώνη (τηλ. επικοινωνίας: 22993-20321). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν  πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων   Εποχικού (ΣΟΧ).

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού Πέμπτη 31/10/2013

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, 3- Σαρωνίδα, 4- Κουβαράς, 5- Καλύβια, 6- Λαγoνήσι, Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, Δήμος Σαρωνικού on 29/10/2013 by attikosparatiritis

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων  που έχουν επιβληθεί για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου). Εισηγητής: Εκπρόσωπος ΕΥΔΑΠ- Μελετητική εταιρεία  ENVECO A.E.
  2. Έγκριση οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Οικισμών Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Η σωστή αρχή είναι το κλειδί για τις σχολικές επιδόσεις. Ημερίδα από το επιστημονικό κέντρο «Οικογένεια»

Posted in Διάφορα on 29/10/2013 by attikosparatiritis

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗΤο επιστημονικό κέντρο «Οικογένεια» οργανώνει  ημερίδα με θέμα: « Η σωστή αρχή είναι το κλειδί για τις σχολικές επιδόσεις »

Θέματα που θα συζητηθούν:

Παιδικός σταθμός ή λύση στο σπίτι; Πότε και πώς πρέπει να ξεκινήσει;

Προετοιμασία του παιδιού για την εισαγωγή του στο δημοτικό σχολείο.

Διάγνωση και θεραπεία δυσκολιών του παιδιού σε προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (στον λόγο, (ανάγνωση/έκφραση) στην λεπτή κινητικότητα (γραφή), στα συναισθήματα, στον χαρακτήρα).

Στόχος: οι άριστες επιδόσεις στο σχολείο και η ψυχοσυναισθηματική του υγεία.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παιδικού Πανεπιστημίου» , Γαλάζια Ακτή – Απειράνθου 5 και παραλιακή Σουνίου πριν το Λαγονήσι το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 ώρα 11.00 πμ. Είσοδος ελεύθερη

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες:

Τηλέφωνο Κέντρου «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 22910 71448

www.oikogenia.gr

Αρέσει σε %d bloggers: