Archive for the ΑΓΓΕΛΙΕΣ Category

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού, για την αντιμετώπιση αναγκών της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας

Posted in ΑΓΓΕΛΙΕΣ, Δήμος Σαρωνικού on 22/07/2014 by attikosparatiritis

rematia-halandriou-politiki-prostasiaO Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας- Πυροπροστασίας (αποψίλωση, επιτήρηση σε βάρδιες με τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου) και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1/8/2014-30/09/2014:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν. 3584/2007 α) ότι δεν ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας β) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και γ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής δ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή ε) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν.
6. Άδεια ικανότητας οδήγησης οχημάτων
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν υπάρχει κώλυμα πρόσληψης.
8. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας.
9. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού (Δ/νση Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τηλ. 2299320320-1) και αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι οι κος. Θεμιστοκλής Δρακόντης και κα. Ελένη Ανδρέου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 έως 14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαρωνικού δηλαδή μέχρι και 28 Ιουλίου 2014.
r

Advertisements

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναθέσει έργου, σε πέντε (5) πτυχιούχους (ΠΕ) από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Posted in 1- Ανάβυσσος, ΑΓΓΕΛΙΕΣ, Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες on 02/07/2014 by attikosparatiritis

ΕΛΚΕΘΕΤο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργου σε πέντε (5) πτυχιούχους (ΠΕ) στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «LIFEWATCH», για διάστημα (12) δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 201η/17.6.2014.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

PLAZA RESORT HOTEL: ΠΑΣΧΑ 2014

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, ΑΓΓΕΛΙΕΣ on 18/03/2014 by attikosparatiritis

Plaza Resort Πάσχα 2014_L

Ζητείται Γραμματέας, για άμεση πρόσληψη από γραφείο στην Ανάβυσσο

Posted in 1- Ανάβυσσος, ΑΓΓΕΛΙΕΣ on 13/02/2014 by attikosparatiritis

ΓραμματέαςΖητείται για άμεση πρόσληψη κυρία ή δεσποινίς έως 45 ετών, ως Γραμματέας από γραφείο στο κέντρο της Αναβύσσου. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ και η καλή γνώση Αγγλικών.

Πληροφορίες, εργάσιμες ώρες στο τηλ. 6944.340.839

Φοιτητής Μαθηματικών παραδίδει μαθήματα

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, 3- Σαρωνίδα, 5- Καλύβια, 6- Λαγoνήσι, ΑΓΓΕΛΙΕΣ on 23/03/2012 by attikosparatiritis

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ .ΚΙΝ:6973041865-6978720360

Ο νέος ανακαινισμένος χώρος του Launce Bar Restaurant Kouros Club Anavissos σας περιμένει

Posted in 1- Ανάβυσσος, ΑΓΓΕΛΙΕΣ, Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες on 15/11/2011 by attikosparatiritis

Στις εγκαταστάσεις του Kouros Club Anavyssos, στη Παραλία Αλυκών της Αναβύσσου, συνεχίζει τη χειμωνιάτικη λειτουργία του, το ανακαινισμένο Lounge Bar Restaurant με καλαίσθητο παριβάλλον, ζεστασιά, φρεσκάδα και νοστημιά

Σας περιμένουμε να απολλαύσετε, το καφέ, το ποτό ή το νέο menu μας με προσεγμένες τιμές, στον ειδυλλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντάς σας αξέχαστες στιγμές.

Ενοικιάζεται Μεζονέτα στη Σαρωνίδα

Posted in 3- Σαρωνίδα, ΑΓΓΕΛΙΕΣ on 23/03/2011 by attikosparatiritis

 

Αρέσει σε %d bloggers: