Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 24/9/2014

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια, 3- Σαρωνίδα, 4- Κουβαράς, 5- Καλύβια, 6- Λαγoνήσι, Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, Δήμος Σαρωνικού on 19/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 101.485,52€ από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού παραλίας Αναβύσσου», αναμόρφωση προϋπολογισμού και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το έργο». Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 45.510,00€ (από πιστώσεις του Π.Δ.Ε.) από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.(πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) για το έργο « Κατασκευή 2ου 12θέσιου Δημοτικού και 2ου Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) Αναβύσσου» Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.372,66€ από ΥΠΕΣ της γ ́ κατανομής ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και προμηθειών
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
6. Λήψη απόφασης περί Ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «Διοίκηση». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. του ΝΠΔΔ « Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ.
9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ
11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ.
12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της «Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
13. Λήψη απόφασης συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Σαρωνικού. Εισηγητής: Δήμαρχος
14. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του ΠΔ.28/80. Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών.
15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.Δ. 28/80). Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών.
16. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
17. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 194 – 199 Ν.3463/2006). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
18. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
19. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής. Εισηγητής: Δήμαρχος
20. Λήψη απόφασης για ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 34 63/2006). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
21. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
22. Ορισμός Διατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόμος (ΠΔ113/2010,ΦΕΚ 94/Α ́/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάθεσή τους. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
23. Λήψη απόφασης περί αλλαγής των αδειών του στόλου των οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Γραφείο κίνησης

Η ανάληψη αρμοδιοτήτων εκ μέρους του κ. Νίκου Βολάκου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού

Posted in Δήμος Σαρωνικού, Δημοτικές Παρατάξεις on 19/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

logo Σύγχρονη πόλη ΣαρωνικούΤηρώντας την προεκλογική του δέσμευση να συνεισφέρει τα μέγιστα στους δημότες Σαρωνικού, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού,» δημοτικός σύμβουλος, κ. Νίκος Βολάκος, αποδέχθηκε την πρόταση του Δημάρχου, κ. Γιώργου Σωφρόνη και θα προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες του στο Δήμο, με την επαγγελματική ειδικότητά του, του πολιτικού μηχανικού.
Ειδικότερα, από τον κ. Βολάκο ζητήθηκε να αναλάβει αρμοδιότητες Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, σχετικές με θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της οποίας υπεύθυνος Αντιδήμαρχος είναι ο κ. Ηλίας Μπουκουβάλας. Αντιπροσωπεύοντας μια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, ο κ. Βολάκος συνεχίζει να θεωρεί ότι είναι θέμα ευθύνης προς τον τόπο η ανταπόκριση σε από κοινού προσπάθειες, χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις, για την βέλτιστη διαχείριση των όποιων διαθέσιμων πόρων.
Ως δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Βολάκος είχε καταρτίσει στο παρελθόν αφιλοκερδώς σειρά μελετών τεχνικών και αναπτυξιακών έργων υποδομών στο Δήμο Σαρωνικού, τα οποία είχε υποβάλει στη Δημοτική Αρχή. Αναφορές στις μελέτες αυτές συμπεριλήφθηκαν στο προεκλογικό πρόγραμμα της «Σύγχρονης Πόλης.» Ο κ. Βολάκος προσβλέπει στην υλοποίηση ανάλογων και ακόμη περισσότερων έργων στο Δήμο Σαρωνικού την επόμενη πενταετία, τόσο για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής και δεσμεύεται εκ νέου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους δημότες, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

Ξεκίνησαν οι Γιορτές Ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού

Posted in 5- Καλύβια, Δήμος Σαρωνικού, Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση -, Εκπαίδευση - Σχολεία on 19/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

IMG_3194
IMG_3185απονομη βραβειωνΟ οικοδεσπότης και διοργανωτής των εκδηλώσεων «Μεγάλες Γιορτές Ανακύκλωσης», Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλυβίων, εκπροσωπούμενος από τον κ. Λεωνίδα Λάβδα καλωσόρισε τον Δήμαρχο και τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη βοήθεια στην όλη προσπάθεια. Αναφέρθηκε στην ουσιαστική σημασία της ανακύκλωσης και στο σημαντικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι νέοι. Τη διαπίστωση ότι οι μαθητές είναι αυτοί που θα διδάξουν τους γονείς τους επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος, ο οποίος συνεχάρη τόσο τον κ. Λάβδα αλλά και τους Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων για την όλη διοργάνωση και συμμετοχή.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την κλήρωση των πρώτων δώρων. Οι τυχεροί μαθητές παρέλαβαν τα δώρα τους και έβγαλαν τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. Τα παιδιά συνεχίζοντας να ανακυκλώνουν θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν κι άλλα δώρα τις επόμενες ημέρες. Το μηχάνημα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης θα παραμείνει στο χώρο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο είναι τα υλικά προς ανακύκλωση.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ουσιαστικής κατανόησης των ωφελειών της ανακύκλωσης, οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων φιλοξενούν ειδικό αφιέρωμα στην εφημερίδα τους για τις «Γιορτές Ανακύκλωσης», τα οφέλη και την ανταπόδοση από την εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Δωρεάν Μαθήματα για μικρούς και μεγάλους, από τη Δημοτική Φιλαρμονική Σαρωνικού

Posted in Δήμος Σαρωνικού, Τέχνες - Πολιτισμός on 19/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

A_003Για μια ακόμα χρονιά η  Δημοτική Φιλαρμονική Σαρωνικού προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, μαθαίνοντας το μουσικό όργανο της αρεσκείας τους. Σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπόνι, φλάουτο, τρομπέτα, ντραμς διδάσκονται ΔΩΡΕΑΝ από τον μαέστρο Σπύρο Κόλλια.

Στην εικοσαετή και πλέον πορεία της η Φιλαρμονική δίνει πάντα το παρόν μέσα από εκδηλώσεις στον Δήμο αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τον πιο μελωδικό και συναρπαστικό κόσμο, τον κόσμο της μουσικής, των μουσικών οργάνων, των πνευστών και των κρουστών.

Άλλωστε ως γνωστόν: η μουσική εξημερώνει τα ήθη!

Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέλη της μεγάλης συντροφιάς της Δημοτικής Φιλαρμονικής Σαρωνικού.

Οι εγγραφές άρχισαν! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 19:00 – 21:00 στην οδό Προκοπίου Γκίνη 14, Καλύβια στα γραφεία της Φιλαρμονικής, μπορείτε να πραγματοποιείται τις εγγραφές σας. Μαθητές ηλικίας από 10 ετών και ενήλικοι.

Πληροφορίες: κα Φωτεινή Φιλίππου, τηλ: 2299320323, Φιλαρμονική τηλ: 2299048648

Καθήκοντα Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ανατίθενται από τον Δήμαρχο στον κ. Νίκο Βολάκο

Posted in Δήμος Σαρωνικού, Δημοτικές Παρατάξεις on 18/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Βολάκος Φωτό 2 - ΚαλύβιαΜε απόφαση Δημάρχου ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Νικόλαος Βολάκος ορίστηκε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες που άπτονται των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο, κ. Ηλία Μπουκοβάλα.
Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σωφρόνης ευχαριστεί τον κ. Νικόλαο Βολάκο καθώς ανταποκρίθηκε εμπράκτως στο κάλεσμα της νέας Δημοτικής Αρχής για συνεργασία και σύμπνοια με στόχο το κοινό συμφέρον.
Η Δημοτική παράταξη “Σαρωνικός Αύριο” είχε εξαγγείλει προεκλογικά ακόμα την πρόθεση υπερκομματικής συνεργασίας στον Δήμο. Με την ενέργειά του αυτή ο Δήμαρχος αποδεικνύει την ταύτιση λόγων και έργων. «Οι προεκλογικές μας υποσχέσεις ήταν και είναι δεσμεύσεις. Δόθηκαν για να υλοποιηθούν και το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία στον κ. Βολάκο και στα νέα του καθήκοντα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε άριστη, ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία. Με την αποδοχή της θέσης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ο κ. Βολάκος αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς για τον τόπο μας» τόνισε ο κ. Σωφρόνης.

Παρέμβαση Δημάρχου Σαρωνικού για τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου

Posted in 1- Ανάβυσσος, 6- Λαγoνήσι, Δήμος Σαρωνικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση on 18/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

palaia_fokaiaΟ Δήμαρχος Σαρωνικού σε κοινή επιστολή με τους Δημάρχους των πέντε ακόμα Δήμων, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Κρωπίας, ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της εταιρείας Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα και επίσημα για τις προθέσεις αξιοποίησης των παραλιακών εκτάσεων των Δήμων τους.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού και η νέα Δημοτική Αρχή εμμένουν στη θέση τους και διεκδικούν τη διασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών τους. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι θεατής στις εξελίξεις. Πρέπει και θα έχουμε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Είμαστε εδώ για να προασπιζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και του τόπου μας. Με πνεύμα συνεργασίας και διάθεση αμοιβαίας κατανόησης, ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση του Προέδρου της Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. για μια συνάντηση με τους έξι Δημάρχους, προκειμένου να ενημερωθούμε αλλά και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τις προθέσεις της εταιρείας» σημειώνει ο Δήμαρχος Σαρωνικού.

Μεγάλες Γιορτές της Ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού από 19 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

Posted in 5- Καλύβια, Δήμος Σαρωνικού, Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση - on 18/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

50X70 saronikou WEB TEL OUTLΠρόσκληση προς τους δημότες απευθύνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλυβίων ο οποίος διοργανώνει με τη συνεργασία του Δήμου Σαρωνικού για μια ακόμα φορά την δράση «Μεγάλες Γιορτές της Ανακύκλωσης».
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00 στο χώρο έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» στα Καλύβια, θα βρίσκεται το Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκό σύστημα. Ελάτε να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, να μάθουμε για την αξία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών και τα οφέλη της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και τις ζωές μας.
Κατά τη διάρκεια της δράσης θα διεξαχθεί μεγάλος διαγωνισμός με πλούσια δώρα και πολλά happenings για τους παρευρισκόμενους.
Ανακυκλώνω, ανακυκλώνεις, ανακυκλώνουμε γιατί το περιβάλλον είναι το σπίτι το δικό μας και των παιδιών μας. Σας περιμένουμε όλους, καταλήγει η ανακοίνωση – πρόσκληση.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,501 other followers

%d bloggers like this: