Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα με υδροπλάνα -Τα 33 υδατοδρόμια που βρίσκονται στα σκαριά

Posted in Δήμος Λαυρεωτικής, Λαύριο, Οικονομία - Ανάπτυξη on 22/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

idroplana-660Πάνω από 30 υδατοδρόμια βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και αναμένεται να είναι έτοιμα μέσα στους επόμενους μήνες σε νησιά των Κυκλάδων, του Ιουνίου, του βορείου Αιγαίου, διάφορες παραλιακές περιοχές της χώρας, αλλά και σε λίμνες.

Σύμφωνα με το Ethnos.gr η κατασκευή των υδατοδρομίων βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης και πολλά από αυτά αναμένεται να είναι έτοιμα την Ανοιξη του 2015.

Οπως αναφέρει η ίδια πηγή η εταιρεία «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.» έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την κατασκευή 15 υδατοδρομίων, μεταξύ άλλων στα εξής νησιά:

 • Τήνο
 • Σκόπελο
 • Αλόννησο
 • Σκύρο
 • Ζάκυνθο

Στις εξής παράλιες περιοχές:

 • Βόλο
 • Αμφιλοχία

Παράλληλα, προχωρά τις  διαδικασίες δημιουργίας υδατοδρομίων στις εξής λίμνες:

 • Τριχωνίδα στο Αγρίνιο
 • Παμβώτιδα στα Ιωάννινα
 • Καϊάφα στην Ζαχάρω Ηλείας
 • Πολυφύτου στην Κοζάνη
 • Κερκίνη στις Σέρρες
 • Μεγάλη Πρέσπα στη Φλώρινα

Την ίδια ώρα η «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχει εγκριθεί να αδειοδοτήσει 16 υδατοδρόμια συνολικά στη χώρα, τα οποία είναι τα εξής:

 •  Κέρκυρας (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας)
 •  Παξών (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας)
 •  Ερείκουσας (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας)
 •  Οθωνών(ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας)
 •  Πάτρας (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας)
 •  Ρεθύμνου (ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου)
 •  Λαυρίου (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου)
 •  Ηρακλείου (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου)
 • Λίμνης Βεγορίτιδας (ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου)
 • Ραφήνας (ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας)
 •  Χερσονήσου (ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Κρήτης)
 •  Σίφνου (ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Σίφνου)
 •  Πόρου (ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Πόρου)
 •  Χανίων (ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Χανίων)

Παράλληλα, στο παιχνίδι για τη δημιουργία υδατοδρομίου μπαίνουν και τα εξής νησιά και παράλιες περιοχές:

 • Σάμος
 • Πάτμος
 • Πάρος
 • Ιθάκη
 • Μεσολόγγι
 • Καλαμάτα
Πηγή: iefimerida.gr

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού, για την αντιμετώπιση αναγκών της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας

Posted in ΑΓΓΕΛΙΕΣ, Δήμος Σαρωνικού on 22/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

rematia-halandriou-politiki-prostasiaO Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας- Πυροπροστασίας (αποψίλωση, επιτήρηση σε βάρδιες με τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου) και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1/8/2014-30/09/2014:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν. 3584/2007 α) ότι δεν ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας β) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και γ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής δ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή ε) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν.
6. Άδεια ικανότητας οδήγησης οχημάτων
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν υπάρχει κώλυμα πρόσληψης.
8. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας.
9. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού (Δ/νση Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τηλ. 2299320320-1) και αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι οι κος. Θεμιστοκλής Δρακόντης και κα. Ελένη Ανδρέου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 έως 14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαρωνικού δηλαδή μέχρι και 28 Ιουλίου 2014.
r

Θέλουμε ελεύθερες και δημόσιες παραλίες – ΔΙΑΔΩΣΤΕ

Posted in Αλαζονεία - Αυταρχισμός - Αμετροέπεια, Διαφθορά - Εγκληματικότητα on 21/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

123456
7891011
121314

Παραλία Αναβύσσου σήμερα 20/7/2014 – Να πως δείχνουν τον σεβασμό τους στα ΑΜΕΑ στον Σαρωνικό

Posted in 1- Ανάβυσσος, Αλαζονεία - Αυταρχισμός - Αμετροέπεια, Δήμος Σαρωνικού on 21/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Πρώτη εικόνα: Παντελώς απών ο ναυαγοσώστης…. 20140720_121947

Δεύτερη εικόνα: Καρέκλα ΑΜΕΑ…,.καλή για διαφήμιση ή για έκθεση αλλά να υπήρχε διαθέσιμο και το τηλεκοντρόλ κίνησης …(άφαντο) καθώς και ο χειριστής του chair lift !!! ..

20140720_121955

 

Τρίτη εικόνα: Η απογοήτευση της κοπέλας που διέσχισε κάμποσα χιλιόμετρα σήμερα, αφού την ειδοποίησαν ότι υπάρχει ενεργό chair lift στην Ανάβυσσο.
20140720_122037A

 

Κύριε Δήμαρχε….. κε Αντιδήμαρχε Σαρωνικού… ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ !!!! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ..

Σάκης Μαρινάκης

Βρέθηκαν αυγά από χελώνα Καρέτα – Καρέτα στην παραλία του Θορικού στο Λαύριο

Posted in Λαύριο on 20/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

kareta-kareta-layrio1kareta-kareta-layrio3kareta-kareta-layrio2xelona-kareta-kareta-300x196

Πηγή: Lavriaki.gr

Ταχύπλοο τραυμάτισε ψαροντουφεκά στην Ανάβυσσο

Posted in 1- Ανάβυσσος, 2- Παλαιά Φώκαια on 20/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής

ΛιμενικόΤαχύπλοο, πιθανόν τζετ σκι, τραυμάτισε νωρίτερα έναν υποβρύχιο αλιέα στην Ανάβυσσο, στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έρευνες για το ατύχημα διεξάγει ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιάς Φώκαιας.

«Φόρος τιμής σε όλα τα παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες».

Posted in Διαφθορά - Εγκληματικότητα on 20/07/2014 by Αττικός Παρατηρητής
GAZA-paidia-700x519

ο Ισραηλινός καλλιτέχνης Armir Schiby, γνωστός για τα πολιτικά – σατιρικά κολάζ που κάνει, τιμά τη μνήμη του Ahed Atef Bakr, του Zakaria Ahed Bakr, του Mohamed Ramez Bakr και του Ismael Mohamed Bakr, των τεσσάρων παιδιών που δολοφονήθηκαν από ισραηλινές βόμβες την ώρα που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην παραλία της Γάζας….

gaza-paralia

Τα παιδιά σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν μια παραλία στην οποία εξαπέλυε επίθεση μια κανονιοφόρος του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, που βρισκόταν ανοιχτά της μεσογειακής ακτής της Γάζας

10437722_10202375442891268_7905903289971382300_n

Η γλυκιά Ήβη και τα αδέρφια της. Χάσανε την ζωή τους στο Μαλαισιανό αεροπλάνο ΜΗ17 μαζί με τους γονείς τους.

Στο κολάζ του Amir Schiby, μια μπάλα ποδοσφαίρου συνεχίζει να κυλά μόνη της στην άκρη της παραλίας ενώ διαγράφονται οι σκιές των τεσσάρων παιδιών την ώρα που ο ήλιος δύει. Ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ανάρτησε τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Facebook με λεζάντα: «Ως φόρο τιμής σε όλα τα παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες»….

Δεν ήταν σε εμπόλεμη ζώνη μόνο τα 4 παιδιά των Παλαιστινίων αλλά και τα 80 παιδιά που δολοφονήθηκαν από Ρώσικο πύραυλο στην Ουκρανία.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,469 other followers

%d bloggers like this: